Zákaznícka zóna

Meno:

Heslo:


Vzdialená pomoc
Vzdialena pomoc
WK AnyDesk

Cloud

Najvyššiu technologickú úroveň IT infraštruktúry poskytuje prenájom profesionálneho cloudu. Je cenovo náročnejší, ale všetko ostatné hovorí v jeho prospech. Poskytuje najnovšie technológie, ich neustály monitoring a upgrade. Hardware poskytuje prevádzkovateľ cloudu, ručí za jeho funkčnosť, v prípade poruchy zabezpečuje jej okamžité odstránenie. Výkon prenajímaných prostriedkov (hlavne CPU,RAM,HDD) možno meniť podľa potreby.

Následne prichádza na rad integrátor služieb. Na základe požiadaviek zákazníka inštaluje sieťové služby, operačné systémy (z pravidla s virtualizáciou), aplikačné vybavenie, databázy, užívateľské rozhranie, zálohovanie a monitoring. Pri citlivých aplikáciách sa nasadzuje systém s vysokou dostupnosťou.

Na dosiahnutie vysokého výkon používame cloud od firmy IBM. Poskytuje širokú škálu technológii a riešení, ktoré spĺňajú tie najvyššie kritériá. Od roku 2021 sme oficiálnym partnerom firmy IBM (IBM PartnerWorld)