Zákaznícka zóna

Meno:

Heslo:


Vzdialená pomoc
Vzdialena pomoc
WK AnyDesk

Metodika

Ako v praxi fungujú naše služby a ako Vám to môže pomôcť?

Najprv zistíme aktuálny stav: koľko a akých počítačov prevádzkujete, aké máte tlačiarne, servre, aké máte siete pevné aj bezdrôtové, ako funguje u Vás elektronická pošta, ako sa pripájate na Internet a samozrejme ako sú tieto siete zabezpečené proti vírusom, spyware alebo iným možným ohrozeniam zvonka. Potom navrhneme systém starostlivosti a servisu, ktorý má obvykle dve úrovne: prevenciu a súrne servisné zásahy. Prevencia prebieha pomocou vzdialeného prístupu ako aj vo forme pravidelných návštev. Počas návštevy sa vykoná preventívna údržba a prehliadka.

Tiež je možné prekonzultovať iné príbuzné problémy, zámery na zmeny vybavenia, malé školenia pre zamestnancov a pod. Servisný zásah sa vykoná po zahlásení poruchy v dohodnutom čase. Všetky hlásenia porúch a priebeh servisných zásahov sú u nás počítačovo evidované v našom vlastnom systéme (systém „freshservice“) a je možné dodatočne sledovať poruchovosť, doby reakcie a doby odstránenia poruchy. Bežné je tiež nastavenie automatického zálohovania kritických súborov, automatická kontrola proti vírusom v súboroch a mailoch, kontrola na prítomnosť sledovacích programov (spyware) a ochrana pred útokom z Internetu (firewall).

V minulosti sme administrátora našej siete zamestnávali na plný úväzok. Bol odborníkom v danej oblasti, avšak mali sme výhrady voči jeho nespoľahlivosti. Problémy v komunikácii s ním sa kopili, až som požiadal o radu svojho dobrého obchodného partnera. Ten mi odporučil vyskúšať služby firmy Winking. Dal som na jeho radu a neoľutoval som. Od roku 2001 sa nám chlapci z tejto firmy starajú o celú počítačovú sieť. Už niekoľko rokov sa nemusím starať o technické záležitosti (a pravdu povediac, ani sa nechcem), mám k nim plnú dôveru a musím povedať, že ju zatiaľ nesklamali. V čas ma upozornia na potrebu dokúpiť nejaké HW či SW vybavenie, vysvetlia možné bezpečnostné riziká a navrhnú spôsob, ako im predísť. Nemám dôvod im neveriť, preto spravidla dám na ich rady. Stali sa súčasťou nášho tímu.“

Tomáš Granec – riaditeľ firmy a člen predstavenstva Lambda Life a.s, 2.6.2011

Dohľad

V prvom rade sa snažíme predchádzať problémom skôr ako vôbec nastanú. Používame nástroj na monitorovanie kľúčových zariadení (Prometheus). Ten nás upozorní na prípadný výpadok servera (služby) skôr, ako si to klient všimne. Následne sú podniknuté kroky vedúce k náprave ako aj k zamedzeniu rovnakej poruchy v budúcnosti.

V pravidelných intervaloch sledujeme pomocou šifrovaného vzdialeného prístupu stav serverov, aktualizujeme SW vybavenie, sledujeme kapacitu diskov, množstvo voľnej pamäte, chybové hlásenia operačného systému, funkčnosť aplikačných serverov a v prípade nutnosti informujeme klienta o možných rizikách.

Pravidelné návštevy vo firme

V každej zdravo fungujúcej firme je čo robiť napriek tomu, že zdanlivo všetko funguje. Preto sa snažíme bežné problémy ako aj otázky jednotlivých zamestnancov riešiť v rámci pravidelných návštev, ktorých frekvencia je úmerná veľkosti informačného systému ako aj od požiadaviek konkrétneho klienta.

Havarijné zásahy

Bohužiaľ, nikto sa im nevyhne. Každý systém z času na čas zlyhá. V takomto prípade je potrebný rýchly zásah našich technikov. Samozrejme, nedá sa vo všeobecnosti povedať, koľko potrvá vyriešenie problému. Snažíme sa však vždy vyriešiť poruchu čo najskôr.

Náklady

Úspora nákladov vzniká pri správe počítačov vo firmách s menším počtom počítačov (do 50), kedy nie je rentabilné prevádzkovať vlastné IT oddelenie alebo zamestnávať vlastného IT špecialistu, ale funkčnosť počítačov je nevyhnutná pre fungovanie firmy.

Záruka funkčnosti

Tým, že sú všetky Vaše počítače pravidelne udržiavané, preventívne kontrolované a sieť je zabezpečená pred rizikami z Internetu, znižuje sa pravdepodobnosť zlyhania funkčnosti a prípadnej straty dôležitých dát. Ak aj náhodou príde k zlyhaniu, máte garanciu rýchleho servisného zásahu u Vás a opravu resp. výmenu pokazeného dielu. Zmluvne garantujeme dobu od nahlásenia poruchy po príchod na miesto. Naše servisné strediská sú umiestnené v Bratislave a v Martine. Sú v ňom dostupní servisní technici a náhradné diely.