Zákaznícka zóna

Meno:

Heslo:


Vzdialená pomoc
Vzdialena pomoc
WK AnyDesk

Osoby a obsadenie

Ing. Gabriel Király
zakladateľ a riaditeľ spoločnosti
kiraly@winking.sk
Ing. Peter Sládek
IT administrátor
sladek@winking.sk

Bc. Ivan Hlava
IT administrátor
hlava@winking.sk
RNDr. Zuzana Királyová
ekonomika a účtovníctvo
ekonomika@winking.sk

Marcel Spiššák (miesto pôsobenia: Martin)
IT administrátor
spissak@winking.sk
Ing. Roman Falat
IT administrátor
falat@winking.sk