Zákaznícka zóna

Meno:

Heslo:


Vzdialená pomoc
Vzdialena pomoc
WK AnyDesk

Virtualizácia

  • Hyper-V
  • KVM
  • OpenVZ
  • VMWare

Ďalším stupňom serverového riešenia je virtualizácia. Využíva sa hlavne v prípade, keď chceme na jednom „železe“ používať viacero operačných systémov. Ďalším prínosom je možnosť zálohovania pomocou „snapshotu“, čo je verný obraz aktuálneho stavu operačného systému. V neposlednom rade treba spomenúť nezávislosť od hardwaru, čo je zvlášť výhodné pri havárii serveru.

Virtualizácia má samozrejme vyššie nároky na hardware a tým aj na obstarávaciu cenu servera. Investícia je to však dobrá, keďže posúva Váš server na vyššiu úroveň.